In Memoriam Johan van der Schoot

Ons bereikte het droevige bericht dat op maandag 22 mei Johan van der Schoot, oud-wethouder van de gemeente Oss, plotseling is overleden. Hij maakte vanaf 2017 tot begin 2022 deel uit van de stuurgroep Meanderende Maas. Wij herinneren hem als een markante, energieke en fijne man om mee samen te werken en met een groot hart voor project Meanderende Maas. Hij was altijd op zoek naar kansen voor het gebied om nog meer uit de samenwerking te halen. Zo maakte hij zich onder meer hard voor een nieuwe generatie bakenbomen, waarvan hij een van de eerste drie exemplaren in maart 2022 heeft kunnen planten (op de foto is hij de tweede persoon van rechts). Het maakte hem trots dat de kinderen die hem hielpen bij het planten van de boom in Megen ook met de bakenbomen gaan opgroeien.

Wij wensen zijn naasten en iedereen die hem gekend heeft veel sterkte bij het verwerken van het grote verlies.