Inloopbijeenkomsten inspraak structuurvisie

Twee van de vier inloopbijeenkomsten in verband met de inspraak op de structuurvisie Meanderende Maas en bijbehorende milieueffectrapportage zijn geweest. In Megen en Appeltern hebben wij diverse bezoekers ontvangen om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Op woensdag 4 maart in Lithoijen en donderdag 5 maart in Ravenstein zijn wij weer aanwezig om u tussen 15.00 en 19.00 uur te ontvangen.

Inspraak tot en met 23 maart

Zowel Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant als Gelderland hebben op 20/21 januari ingestemd met de zogenoemde Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas en de bijbehorende milieueffectrapportage. Beide liggen nu ter inzage voor inspraak. Tot en met 23 maart kunnen bewoners aan de dijk en andere betrokkenen bij het gebied hun mening geven over de toekomstige plannen. Meanderende Maas gaat om de combinatie van de versterking van de dijk aan de Brabantse zijde, rivierverruiming aan de Gelderse én Brabantse zijde en het mooier en economisch sterker maken van het gebied. Reageren kan via het e-formulier of tijdens de inloopbijeenkomsten. De visie wordt vervolgens vastgesteld door Provinciale Staten.

Structuurvisie

Het eerste deel van de structuurvisie kent de concrete maatregelen uit het voorkeursalternatief die vóór 2028 genomen gaan worden. Dit gaat over de maatregelen om de dijk aan de Brabantse zijde veilig te maken, ruimte voor de rivier te creëren en het gebied mooier en economisch sterker te maken. Het is inclusief de ontwikkeling van natuur en nieuwe kansen op het gebied van landschap, cultuurhistorie, recreatie en economie. Het tweede deel gaat over de langere termijn (doorkijk richting 2050) en de ambities die er zijn om het gebied rond de Maas veilig te houden en verder te ontwikkelen. Als achtergrondinformatie bij de structuurvisie is er het Integraal Verkenningen Rapport.

Milieueffectrapportage

In de milieueffectrapportage is onderzocht wat de mogelijke effecten van de maatregelen zijn op het milieu. Op onder meer water, natuur, woon- en leefomgeving en landschap. Er staat ook in welke maatregelen mogelijk zijn om negatieve effecten te verkleinen, te voorkomen of te compenseren. Van de milieueffectrapportage is een samenvatting gemaakt (op te vragen via info@meanderendemaas.nl) en een digitale versie.