Inloopbijeenkomsten

Van 11 februari tot en met 23 maart is er inspraak mogelijk op de Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas en de milieueffectrapportage. Wij organiseren samen met de provincies Noord-Brabant en Gelderland vier inloopbijeenkomsten om u te informeren over de inhoud van de structuurvisie en de milieueffectrapportage, vragen te beantwoorden of om uw zienswijze in ontvangst te nemen. U kunt vrij inlopen op de volgende dagen/tijden en locaties:

Dinsdag 18 februari

Tijd:             15.00 tot 19.00 uur

Locatie:       Acropolis, Broeder Everardusplein 1 in Megen

Woensdag 19 februari

Tijd:             15.00 tot 19.00 uur

Locatie:       Moeke Mooren, Blauwe Sluis 1b in Appeltern

Woensdag 4 maart

Tijd:             15.00 tot 19.00 uur

Locatie:       Gemeenschapshuis Avanti, Langwijkstraat 9 in Lithoijen

Donderdag 5 maart

Tijd:             15.00 tot 19.00 uur

Locatie:       Restaurant ’t Veerhuis, Maasdijk 33 in Ravenstein

De stukken kunt u bekijken door te klikken op structuurvisie en milieueffectrapportage. Vanaf 11 februari kunt u een zienswijze indienen via het e-formulier.

Een samenvatting van de structuurvisie en milieueffectrapportage is te lezen in deze folder.