Internationaal veldbezoek

Vanuit het Wageningen Centre for Development Innovation is in de week van 11 juni een internationale veldweek georganiseerd in het kader van de ‘Wetlands, integrated water resources management and food security’ training. Ook het project Meanderende Maas was als case een onderdeel van de veldweek. De week bestond onder andere uit een bezoek in het projectgebied en interviews met betrokken projectpartners.

Ruim 20 deelnemers kwamen in de week van 11 juni naar het projectgebied van Meanderende Maas om kennis te maken met Nederlandse ervaringen en expertise op het gebied van water en natuurbeheer. Omdat ons project een integrale aanpak nastreeft en gebiedsontwikkeling, veiligheidsaspecten, natuur en economische ontwikkelingen combineert was dit een interessante case om aan te werken voor de deelnemers.

De deelnemers kwamen onder andere uit Afrika, Zuid-Oost Azië en het midden Oosten. In eigen land zijn zij werkzaam in de water/wetland sector, met name in de overheid, universiteiten, onderzoeksinstituten of NGO’ s. Samen met de deelnemers bracht omgevingsmanager Paul Dano een bezoek aan het gebied om op locatie onze kennis en ervaringen vanuit het project te delen. Ook is in het veld gekeken naar de functies en waarden van het projectgebied.

Naast het veldbezoek zijn ook een aantal projectpartners geïnterviewd over hun werk en hun kijk/visie op gebiedsontwikkeling en beheer. Met alle informatie gaan de cursisten aan de slag, doen een stakeholder analyse en een ‘valuation’ van het gebied en komen tot een advies. Al met al was het een interessante veldweek waarbij de deelnemers veel geleerd hebben van onze kennis en ervaringen in het project.

Omgevingsmanager Paul Dano: “Vooral de betrokkenheid van verschillende belanghebbenden en wat daarbij de uitdagingen zijn vonden de deelnemers erg interessant om te horen. We zijn benieuwd tot welk advies zij komen. Ze hebben deze week veel geleerd van ons project, maar mogelijk leren wij zo ook nog iets van hun”.