Klankbordbijeenkomst en werkplaatsen

Wij maken graag gebruik van de waardevolle lokale kennis. Dit doen we onder andere via een klankbordbijeenkomst en tijdens werkplaatsen. De klankbordbijeenkomst heeft een adviserende rol en in de werkplaatsen wordt actief meegedacht over mogelijke projectmaatregelen. Een eerste klankbordbijeenkomst heeft in november plaatsgevonden, en het komende jaar gaan beide overleggen volop van start!

Klankbordbijeenkomsten
Onlangs heeft de eerste klankbordbijeenkomst plaatsgevonden. Dit overleg adviseert het managementteam en de stuurgroep van project de Meanderende Maas, onder meer over de uitkomst van de werkplaatsen. De deelnemers vertegenwoordigen verschillende belangen zoals de agrarische sector, dorpen, ondernemingen, natuur en cultuurhistorie. De leden bekijken of het proces goed loopt. Ook checken zij of alle belangen uit het gebied wel zijn meegenomen.

Werkplaatsen
Vanaf januari 2018 organiseren wij de eerste werkplaatsen. Tijdens de werkplaatsen wordt er meegedacht over het pakket van maatregelen voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling, waarin de belangen en ideeën uit de omgeving zoveel mogelijk een plaats krijgen.
Aan deze werkplaatsen nemen ongeveer 40 personen deel, die een goede afspiegeling vormen van de bewoners en andere belanghebbenden in het gebied.

Meedoen met de werkplaatsen?
We zoeken nog jongeren tot 30 jaar en vrouwen die aan de werkplaatsen willen deelnemen. De tijdsinvestering tot aan de zomervakantie bestaat uit zes vrijdagmiddagen. Daarna maken we een planning voor de volgende bijeenkomsten. Doet u mee? U kunt zich aanmelden via info@meanderendemaas.nl

Wij wensen alle deelnemers van de klankbordbijeenkomst en werkplaatsen veel succes toe!