Landmeetkundig onderzoek aan de Maasdijk

Vanaf 30 juli tot en met vrijdag 10 augustus 2018 vindt er landmeetkundig onderzoek plaats langs de Maasdijk, tussen Ravenstein en Lith. Het onderzoek is nodig om de juiste ontwerpen en berekeningen te maken voor het project Meanderende Maas.

Maaien
Ook gaan we op een aantal plekken hoge begroeiing (zoals riet) maaien. Dit doen we om zichtlijnen te maken, zodat het landmeetkundig onderzoek zorgvuldig uitgevoerd kan worden. Het maaien gebeurt met de hand. In de meeste gevallen maaien we op het terrein van gemeente Oss of van Waterschap Aa en Maas. Mocht het nodig zijn om particulier terrein te maaien, dan nemen we van te voren even contact op met de betreffende eigenaar.