Meten is weten

Half september start er een derde bodemonderzoek. We willen graag meer weten over de sterkte van de grond in de dijk. Tijdens droogte, maar vooral ook bij hoog water als de dijk nat is. Dit alles om een zo goed mogelijk plan voor de dijkversterking te kunnen maken.

Voor het onderzoek is maar één locatie nodig. Die ligt op de Maasdijk van waterschap Aa en Maas aan de Oijense Benedendijk tussen Oijen en Lithoijen. Medio september plaatsen medewerkers van onderzoeksbureau Deltares de sensoren. Zij komen tot aan het voorjaar of zomer van 2020 regelmatig op de locatie om metingen te doen. Naar verwachting zijn de meetresultaten in het najaar van 2020 beschikbaar.

Het onderzoek is een initiatief van Rijkswaterstaat en de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit. Waterschap Rijn en IJssel en waterschap Aa en Maas stellen de meetlocaties beschikbaar. De resultaten zijn belangrijk voor alle dijkversterkingen die in Nederland nodig zijn.