Nieuwe datum (digitale) informatiebijeenkomst

Er wordt een nieuwe datum gepland voor de (digitale) informatiebijeenkomsten over het voorlopig ontwerp Meanderende Maas. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij op 2 en 3 maart, de eerder geplande data voor de informatiebijeenkomsten, niet méér konden vertellen dan in december tijdens de digitale informatiebijeenkomsten over het voorlopig ontwerp van de rivier en uiterwaarden en tijdens de dijktafels over het ontwerp voor de dijk. Op basis van de besluiten van de stuurgroep eind maart presenteren wij op een nader te bepalen moment de maatregelen uit het voorlopig ontwerp in onderlinge samenhang voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling.

De digitale informatiebijeenkomsten over de uitwerking van de maatregelen in de uiterwaarden en twee specifieke dijktracés zijn terug te zien (video) evenals een overzicht van vragen en antwoorden en de aangepaste interactieve kaart van november 2020.

De informatie voor de digitale dijktafels over het ontwerp van de dijk is ook via de website door iedereen te bekijken. De dijktafels waren speciaal georganiseerd voor de bewoners en eigenaren van grond aan de dijk.

Wij verwachten in maart een nieuwe datum voor begin mei te kunnen prikken. Houd deze website in de gaten.