Nieuwe gedeputeerde maakt kennis met Meanderende Maas

Dinsdagmiddag 9 juli heeft de nieuwe gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant Rik Grashoff kennis gemaakt met het project Meanderende Maas. Op uitnodiging van dijkgraaf van waterschap Aa en Maas Lambert Verheijen zijn we op de fiets gestapt.

De fietstocht ging van Megen naar Ravenstein. Onderweg zijn we op meerdere punten gestopt om de kansen en knelpunten op of langs de Maasdijk en in de meanders met eigen ogen te zien. Onderweg vertelde bijvoorbeeld Ed Steiger, campingeigenaar en deelnemer aan het proces, over het proces en de kansen voor recreatie. In Ravenstein ontmoetten leden van de klankbord de gedeputeerde en ging hij met hen in gesprek over hoe belangen als landbouw natuur en recreatie een plaats hebben in het proces.

Ook is stilgestaan bij het verdere bestuurlijke proces dat nog gaat volgen in dit project. Komend jaar besluiten namelijk de 10 projectpartners, waaronder de provincie en het waterschap, over het voorkeursalternatief. Dit is een plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking, gebiedsontwikkeling en rivierverruiming tussen Ravenstein en Lith.

Het was een waardevolle middag waarin kennis en kansen zijn gedeeld. De klankbordleden hebben open gesproken over hoe zij betrokken zijn in het project. Het klankbord adviseert het managementteam en de stuurgroep van Meanderende Maas over het gevolgde proces. Ook kijken de leden van het klankbord of de verschillende belangen in het gebied worden meegenomen.