Nieuwe impuls voor Huis Te Dieden

In het ontwerp voor de dijk bij de locatie van het voormalige landhuis Huis te Dieden houden we in project Meanderende Maas nadrukkelijk rekening met de toekomst. De maatregelen aan de dijk voor de verbetering van de stabiliteit en het voorkomen van het onder de dijk door sijpelen van water, bieden de mogelijkheid om deze markante plek aan de Maasdijk in de toekomst weer tot leven te brengen. Aan de oosthoek van de Diedensche Uiterdijk stond namelijk tot circa 1875 het Huis te Dieden, een versterkt landhuis met brede grachten. De slotgracht ligt er nog, evenals het koetshuis en enkele stukken muur.

Project Meanderende Maas gaat aan de bewoonde zijde van de dijk een berm aanleggen met erop een extra leeflaag van ongeveer een halve meter. Een leeflaag is grond waarop planten en bomen kunnen groeien. Dit biedt de mogelijkheid om de oorspronkelijke oprijlaan met een dubbele bomenrij terug te brengen. Voor een goede aan- en afvoer van water in het gebied is het nodig om meteen ook een sloot aan te leggen.

De Gemeente Oss en provincie Noord-Brabant zijn in gesprek met de eigenaar om te bekijken of een verdere landgoedontwikkeling van de voormalige heerlijkheid Dieden mogelijk is. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de doelstellingen van het project. Als betrokken partijen tot overeenstemming komen, is een aparte procedure nodig om de ontwikkeling te kunnen realiseren.