Nota Bodembeheer en Waterbodemkwaliteitskaart

Op deze pagina vindt u stukken die ter inzage liggen die te maken hebben met de Nota Bodembeheer en Waterbodemkwaliteitskaart. Om Meanderende Maas te realiseren wordt veel gegraven en wordt grond gebruikt. Het is daarom van belang dat de kwaliteit van de waterbodem in beeld is. Op basis van onderzoeken is dit in beeld gebracht en is specifiek beleid vastgelegd voor het project.

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In totaal hebben 121 belanghebbenden een zienswijze ingediend op het project Meanderende Maas. In de Nota van Antwoord Bijlage 1 wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven. Ook is aangegeven welke zienswijzen tot wijzigingen van de plannen hebben geleid.

Besluit

Het besluit (gewijzigd) stelt de volgende documenten vast:

  1. Nota Bodembeheer (gewijzigd). In de Nota Bodembeheer wordt voor Meanderende Maas het beleid vastgesteld voor de waterbodem binnen de beheergrenzen van Rijkswaterstaat.
  2. Technische rapportage Waterbodemkwaliteitskaart. Op de kaart(en) zijn de begrenzing van het bodembeheergebied en de kwaliteit van de bodem aangegeven.

Tip: soms duurt het even voordat een bestand goed gedownload kan worden, klik dan gewoon even opnieuw.