Onderhoud langs de Maas bij Ravenstein

Onderhoud langs de Maas

Mogelijk is het al opgevallen de afgelopen weken: er wordt onderhoud uitgevoerd langs de Maas. Wat is er precies gaande? Wij hebben het even uitgezocht. Om te zorgen voor een veilige doorstroming van het water voert Idverde Realisatie B.V. in opdracht van Rijkswaterstaat enkele onderhoudswerkzaamheden uit. Zowel aan de Brabantse zijde van de Maas als de Gelderse zijde wordt de komende maanden nog regelmatig gewerkt.

Doorstroming verbeteren

De werkzaamheden op de locaties van komende tijd bestaan met name uit het verwijderen van begroeiing langs de oevers, zoals het verwijderen van de uitlopers van wilgenwortels. Dit gebeurt direct langs de waterlijn of op de oevers waar veel steen ligt. Bij hoogwater belemmert deze begroeiing langs de kant de doorstroming. Doorstroming van de Maas bij hoogwater is essentieel. Verwijdering van takken wordt alleen gedaan als dit kan binnen de geldende wet- en regelgeving van de Wet Natuurbescherming. Er worden hier geen solitaire bomen, dikke bomen of bakenbomen verwijderd. Eventueel worden deze wel opgekroond (= het verwijderen van de onderste takken) als de onderste takken de stroming van het water belemmeren.

Locaties

Op verschillende locaties zijn de onderhoudswerkzaamheden al uitgevoerd. O.a. bij Demen, Dieden en ten westen van het spoor bij Ravenstein zijn de werkzaamheden onlangs gestart. De overige locaties in het projectgebied Meanderende Maas, dus ook aan de Gelderse zijde, worden de komende weken tot uiterlijk half maart 2022 uitgevoerd. Omdat er tegelijk ook in andere gebieden gewerkt wordt, zult u de medewerkers van Idverde niet continu in het gebied zien.

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie of vragen kunt u het beste contact opnemen met Rijkswaterstaat. U kunt hen bereiken via de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat:  0800 – 8002. Dit nummer is gratis en van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 7.00 tot 20.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur. Mailen kan ook: 08008002@rws.nl.