Onderzoeken naar archeologie en explosieven

Voordat we gaan ontwerpen, laten we veel onderzoek verrichten. Twee van die onderzoeken kun je vanaf nu op de site downloaden. Het gaat om research naar archeologische waarden en naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De onderzoeken zijn belangrijk, want we willen zeker weten dat we tijdens de werkzaamheden geen waardevolle oudheidkundige ontdekkingen beschadigen. Of plotseling op een bom of granaat uit WOII stuiten.

Oude nederzettingen en kastelen

Uit de archeologische inventarisatie blijkt dat het gebied tussen Ravenstein en Lith vanaf 50 jaar voor Christus al intensief werd bewoond. De grootste prehistorische nederzettingen in het rivierengebied stammen uit deze tijd, toen de Bataven zich in dit gebied vestigden. En ook in de Romeinse tijd, die hierop volgde, ontstonden er veel nederzettingen. De dorpen die we nu nog steeds kennen, ontwikkelden zich vanaf de achtste eeuw. Deze breidden zich in de Middeleeuwen langzaam uit. In deze tijd ontstond ook de lage adel, die diverse kastelen in het gebied lieten bouwen. Ook werden in deze periode kerken en kapellen gebouwd. Maar het onderzoek gaat niet alleen in op oude kastelen, kerken en dorpen: ook de dijk tussen Ravenstein en Lith is van cultuur-historische waarde. Deze laat op een aantal delen het verloop van de rijke geschiedenis aan de Maas zien.

Bommen en granaten

In het tweede onderzoek draait het om zogenoemde ‘conventionele explosieven’ uit de Tweede Wereldoorlog. Dat wil zeggen: traditionele explosieven, zoals munitie, granaten en bommen. Het gebied is tijdens de Tweede Wereldoorlog getroffen door oorlogshandelingen. Hierdoor kunnen explosieven in of op de (water)bodem zijn achtergebleven. Het gaat om een Amerikaans bombardement op de spoorbrug bij Ravenstein op 1 september 1944, een neergestorte Short Stirling (Britse bommenwerper) bij Megen op 21 september 1944, Duitse militaire stellingen en munitieopslagplaatsen, en het neerkomen van Duitse V.1’s (onbemande straalvliegtuigen) in de laatste maanden van de oorlog. De verdachte gebieden zijn in kaart gebracht, zodat we de mogelijke explosieven kunnen opsporen, voordat de werkzaamheden starten.