Ondieper maken plas De Schans in 7 vragen en antwoorden

In een van de twee alternatieven van ons project staat als optie dat de plas De Schans bij het Gelderse Alphen ondieper wordt gemaakt. Bij andere projecten in de buurt is bij het ondieper maken van plassen vervuilde grond gebruikt. Bewoners hebben dan ook vragen en zorgen over deze optie in ons project. Daarom vertellen we in 7 vragen en antwoorden hoe het zit met onze plannen met De Schans.

1. In alternatief X staat dat de plas De Schans bij Alphen ondieper wordt gemaakt (ongeveer op 2 meter diepte). Wij zien bij andere projecten in de buurt dat hiervoor vervuilde grond wordt gebruikt. Hoe gaan jullie dit aanpakken?
Het staat nog niet vast dat we De Schans gaan verondiepen (ondieper maken). We onderzoeken of dit een optie is, die helpt om projectdoelen te bereiken. Mocht hiervoor worden gekozen in het voorkeursalternatief, dan halen we de grond voor het ondieper maken van de plas uit het projectgebied zelf. En niet, zoals bij andere projecten, uit het buitenland.

2. Dus de grond komt uit het projectgebied zelf. Kunnen jullie garanderen dat dit schone grond is?
Als de verondieping bij De Schans doorgaat, zorgen we ervoor dat de grond voldoet aan alle geldende wetten en regels. Op dit moment worden de regels voor de kwaliteit van grond door verschillende instanties kritisch bekeken. Zo kijkt de regering of ze de landelijke eisen voor de kwaliteit van de grond strenger kan maken. Ook de gemeente West Maas en Waal is bezig haar beleid over grondkwaliteit aan te scherpen. Bij Meanderende Maas starten we op zijn vroegst in 2023 met de uitvoering. Tegen die tijd zijn er waarschijnlijk nieuwe en strengere eisen voor de kwaliteit van de grond.

3. Waarom onderzoeken jullie deze optie?
We onderzoeken deze optie om verschillende redenen. Er komt waarschijnlijk grond vrij uit ons project, bijvoorbeeld als we nevengeulen gaan (uit)graven en de Maas verruimen. Het heeft milieuvoordelen om deze grond niet af te hoeven voeren: minder transport en dus minder CO2-uitstoot. Het gedeeltelijk of geheel ondieper maken van de plas De Schans biedt ook kansen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. In ondiep(er) water kunnen namelijk waterplanten groeien, die het water kunnen filteren.

4. Stel dat er minder grond vrijkomt dan nodig is om de plas op 2 meter diepte te krijgen, levert dit dan ook nog voordelen op voor de waterkwaliteit?
Als er minder grond vrijkomt om de plas op circa 2 meter diepte te krijgen, dan gaan we kijken wat het oplevert als we de oevers flauwer maken met grond. Flauw aflopende oevers leveren namelijk ook ecologische voordelen op en hebben een positief effect op de waterkwaliteit.

5. De Schans is een recreatieplas en geen natuurplas. Dan is het toch niet nodig om de plas ecologisch te verbeteren?
De Schans is inderdaad een recreatieplas. Maar ook in recreatieplassen is een goede  waterkwaliteit belangrijk.

6. Op de kaart van alternatief X is bij de Gouden Ham dezelfde blauwe kleur gebruikt als bij De Schans. Betekent dit dat jullie bij de Gouden Ham ook willen verondiepen?
Nee, in de Gouden Ham hebben we geen optie voor verondiepen opgenomen. Er staat dan ook geen schepje bij de Gouden Ham op de kaart met alternatief X.

7. Wanneer is het duidelijk of het verondiepen doorgaat?
Naar verwachting weten we vanaf eind 2019 of het verondiepen van De Schans doorgaat. Dan is het voorkeursalternatief klaar: het plan op hoofdlijnen. In de twee jaar daarna wordt dit plan verder onderzocht en uitgewerkt. De maatregelen worden uitgevoerd tussen 2023 en 2028.