Ontwerp voor gebied haventje Megen

Bij Megen ligt een kans voor het op kleine schaal uitbreiden van de recreatie mogelijkheden rondom de huidige jachthaven. Voor het gebied tussen de Maas, De Vliet, de Rulstraat en de provinciale weg Noord-Zuid N329 is daarom een ontwerp gemaakt waarin we rekening houden met wat er in de omgeving gaat gebeuren. Het ontwerp komt tegemoet aan de wensen van watersportvereniging De Vliet, gemeente Oss en de dorpsraad Megen.

Een deel van de uitvoering van het ontwerp neemt project Meanderende Maas mee in de werkzaamheden voor de dijkversterking en rivierverruiming. Het gaat om het gebied ten zuiden van de jachthaven en ten westen van De Vliet, (zie kaartje).

Het andere deel van het ontwerp voert Meanderende Maas dus niet uit. Wel is er in de plannen rekening mee gehouden, zodat het later nog mogelijk is. Het initiatief daarvoor ligt bij de eigenaren die de mogelijkheid hebben om het zelf te organiseren en uit te laten uitvoeren, dit noemen we zelfrealisatie.

Ontwerp

Het gebied van het haventje is een belangrijke plek bij Megen. Het ligt aan de rivier en dichtbij het vestingstadje. In het ontwerp is het water vanaf de Maas doorgetrokken tot aan de Rulstraat met langs de oevers rietkragen, zoals langs de geulen in de natuurlijk ingerichte Diedensche Uiterdijk. Zo is een goede beleving van de herstelde meander ook daar mogelijk. En Megen komt zo beter tot zijn recht als vestingstadje van de Zuiderwaterlinie.

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

Het ontwerp voor het gebied is overzichtelijk en veiliger voor gebruikers dan nu en er is slim gebruik gemaakt van de ruimte. Zo neemt het aantal aansluitingen/kruisingen op de provinciale weg af van vier naar twee, terwijl er meer functies bij elkaar zijn gebracht. Voetganger, fietser en automobilist zijn logisch en veilig van elkaar gescheiden. Nieuwe functies in het ontwerp zijn extra ligplaatsen in de jachthaven, vijf ligplaatsen voor passanten, twee kleine strandjes, een trekpontje, vlonderpad en kleine camperplaats.

Wat gaat project Meanderende Maas uitvoeren?

De aanpassingen in het gebied ten zuiden van de jachthaven en ten westen van De Vliet, behoren tot het werk van project Meanderende Maas. Er komt een nieuw fietspad van asfalt parallel aan de Vliet dat aansluit op de Rulstraat. Een nieuwe kruising met de provinciale weg brengt de fietsers veilig richting Megen of de veerpont. De jachthaven krijgt een nieuwe entree met meer parkeerruimte op eigen terrein. Voor bezoekers aan Megen en/of het natuurgebied komen er 24 nieuwe parkeerplaatsen. Een open grasveld dient als overloop bij extra drukte. Een nieuwe watergang en heg aan de oostzijde beschermen het terrein.

De maatregelen die Meanderende Maas uitvoert, kunnen los van de andere maatregelen plaatsvinden. Zij zijn geen belemmering voor de uitvoering van de andere ideeën uit het ontwerp die andere initiatiefnemers kunnen gaan oppakken.