Ossekamp en De Waarden onderdeel ontwerp Meanderende Maas

Het Rijk en de provincie Noord-Brabant hebben extra geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van rivier gebonden natuur. Dit biedt de kans om de gehele Ossekamp en De Waarden te ontwikkelen tot natuurgebied. Deze gebieden maken sinds 2002 onderdeel uit van het Natuurnetwerk Brabant (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). In het toekomstbeeld van de Interprovinciale structuurvisie Meanderende Maas zijn deze gebieden ook als natuur opgenomen. De bijdrage vanuit het Rijk komt uit het Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW).

Het projectteam werkt voor Ossekamp en De Waarden een voorlopig ontwerp uit. Daarbij gebruiken we informatie uit de in de verkenning gemaakte alternatieven. De voorbereidingen voor de m.e.r.-procedure, benodigde besluiten en eventuele vergunningen vinden binnen project Meanderende Maas plaats. De realisatie van Ossekamp en De Waarden is geen onderdeel van Meanderende Maas. Dat gebeurt in de toekomst door Natuurmonumenten. Uiteraard alleen nadat er een akkoord is met de huidige grondeigenaren.

Ossekamp

De bestaande geul in de Lelyzone is zodanig goed voor de waterstandsdaling, natuur en waterkwaliteit dat hij in de huidige vorm en op de plek blijft liggen. De oever boven de waterlijn gaan we verflauwen. Voor de kern van gebied Ossekamp is in het ontwerp rivier- en moerasnatuur uitgewerkt met onder meer bomen, struikgewas en ooibos. Voor recreanten is er een struinpad, rolstoelpad en langeafstandswandelpad.

De Waarden

In De Waarden herstellen we de oude Maasloop. De meander is aangesloten op de Maas en bevaarbaar voor kleine bootjes. Ideaal voor een optimale beleving van landschap en natuur. Bootjes kunnen via het kanaal en de Maas een rondje varen. Daarvoor wordt een veilige route voor de recreatievaart op het kanaal mogelijk gemaakt. Zo houden we bij de overgang van geul De Waarden naar het kanaal rekening met manoeuvreerruimte voor de binnenvaartschepen voor de sluis. In de havenverordening van de gemeente Oss wordt recreatievaart (eenrichtingsverkeer) op het buitenkanaal mogelijk gemaakt.

De Lelyzone van De Waarden verlagen we en er komt een nevengeul (strang) die is verbonden met de Maas. Ook komen er geïsoleerde geulen. Zo voldoen we aan de doelen waterstandsdaling én verbetering van de waterkwaliteit. Het oude haventje van Megen aan het eind van de Kapelstraat krijgt een landschappelijke inrichting. Zo ontstaat een herkenbare plek langs de dijk.

Ook voor de kern van het gebied De Waarden is in het ontwerp rivier- en moerasnatuur, waaronder ooibos, met wandel- en struinpaden opgenomen. De veerpont blijft bereikbaar via de twee bruggen en de Tienmorgenstraat.