Plannen Meanderende Maas vanaf 17 augustus ter inzage

Van 17 augustus 2023 tot en met 27 september 2023 liggen de plannen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van het project Meanderende Maas ter inzage. Na een intensief proces met de omgeving, waarin de plannen tot stand zijn gekomen, liggen de ontwerp besluiten nu ter inzage. Op www.meanderendemaas.nl/terinzage zijn alle stukken in te zien. Tussen 5 en 13 september vinden er in het projectgebied vier inloopbijeenkomsten plaats om alle vragen over de plannen en besluiten te beantwoorden.

Ter inzage

Om de maatregelen uit het definitief ontwerp uit te mogen voeren, is een aantal besluiten van diverse overheden nodig. Deze besluiten zijn nu in ontwerp vastgesteld. Voordat de definitieve vaststelling plaatsvindt, is het mogelijk om van 17 augustus tot en met 27 september 2023 een zienswijze op de ontwerp besluiten in te dienen via het e-inspraakformulier van het Loket Brabant.

Documenten

Er liggen veel documenten ter inzage. Voor zo’n groot plan zijn namelijk veel besluiten  nodig. En dus zijn er ook veel documenten met bijbehorende kaarten nodig. Deze documenten zijn essentieel, omdat alle ontwerpkeuzes zo goed mogelijk moeten worden verantwoord. Mario Jacobs, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas en voorzitter van de stuurgroep Meanderende Maas, over de definitieve plannen: “Met tien organisaties hebben we samen met de omgeving gewerkt aan de plannen voor de toekomst van het projectgebied Meanderende Maas. Wij zijn trots op het resultaat. Nu zijn we benieuwd naar de reacties van de belanghebbenden.”

Alle documenten en een toelichting op de procedure zijn te bekijken op www.meanderendemaas.nl/terinzage.

Inloopbijeenkomsten

Het projectteam organiseert vier inloopbijeenkomsten verspreid in het projectgebied wanneer de plannen ter inzage liggen. Elke bijeenkomst is van 16.00 – 20.00 uur.

  • Dinsdag 5 september in gemeenschapshuis Avanti in Lithoijen (Langwijkstraat 9)
  • Donderdag 7 september in het Hanzehuys in Maasbommel (De Bennenmaker 15)
  • Dinsdag 12 september in Acropolis in Megen (Broeder Everardusplein 1)
  • Woensdag 13 september in Vidi Reo in Ravenstein (Van Kesselplaats 2)

U bent welkom op de locatie van uw keuze en op het tijdstip van uw keuze. Tijdens de inloopbijeenkomsten zijn er medewerkers van het project Meanderende Maas én medewerkers van de bevoegde gezagen aanwezig om u te woord te staan en eventuele vragen te beantwoorden.

Vervolg

Na de zienswijzeperiode betrekken de verschillende overheden de ingediende zienswijzen bij het komen tot definitieve besluiten. Indien een zienswijze nieuwe inzichten oplevert, kan dat leiden tot een aanpassing in het definitieve besluit. Naar verwachting starten in 2024 de werkzaamheden aan de dijk en rivierverruiming. De dijk zal dan in 2026 gereed zijn. De afronding van de werkzaamheden van project Meanderende Maas in de uiterwaarden is in 2029 voorzien.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het project Meanderende Maas via de digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan via www.meanderendemaas.nl.