Project Meanderende Maas: besluiten vastgesteld

Om de plannen voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van het project Meanderende Maas uit te voeren, zijn diverse besluiten van overheidsinstanties nodig. Vorig jaar lagen de ontwerpbesluiten ter inzage. Tijdens deze periode kon iedereen reageren door een zienswijze in te dienen. De ontvangen zienswijzen zijn beantwoord en hebben geleid tot gedeeltelijke wijzigingen in de plannen. Nu zijn de besluiten vastgesteld en liggen ter inzage van donderdag 23 mei tot en met donderdag 4 juli 2024.

Binnengekomen zienswijzen

In totaal zijn er 121 zienswijzen binnengekomen op de ontwerpbesluiten die in 2023 ter inzage lagen. Deze zienswijzen gaan over onderwerpen als verkeersveiligheid, schade tijdens werkzaamheden en individuele situaties. Naar aanleiding van zienswijzen zijn er wijzigingen doorgevoerd in de plannen. Ook zijn wijzingen doorgevoerd omdat verdere uitwerking en aanvullend onderzoek geleid heeft tot verbetering van het ontwerp. De besluiten zijn nu vastgesteld en liggen ter inzage van 23 mei tot 4 juli 2024. Hiermee zet project Meanderende Maas een belangrijke stap richting de start van de uitvoering eind 2024!

Alle documenten en informatie zijn beschikbaar op www.meanderendemaas.nl/terinzage. Hier kunt u ook de interactieve kaart bekijken met alle maatregelen van project Meanderende Maas. Ook zijn de besluiten op afspraak digitaal in te zien op het kantoor van de bevoegde instanties. Voor een afspraak kunt u contact opnemen via info@meanderendemaas.nl.

Nota van Antwoord

Alle binnengekomen zienswijzen zijn nauwkeurig bekeken door de bevoegde gezagen. Samen met het projectteam Meanderende Maas is gekeken naar een passend antwoord op iedere reactie. Al deze reacties met bijbehorende antwoorden zijn terug te vinden in de Nota van Antwoord. Bekijk de Nota van Antwoord.

Inloopbijeenkomsten

Wilt u meer toelichting op de besluiten of de wijzigingen in de plannen? Kom dan naar één van onze inloopbijeenkomsten op:

  • Dinsdag 4 juni: Acropolis in Megen (Broeder Everardusplein 1)
  • Donderdag 6 juni: Acropolis in Megen (Broeder Everardusplein 1)

Deze inloopbijeenkomsten zijn van 16.00 tot 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Beroepsprocedure

Gedurende de periode van 23 mei tot en met 4 juli 2024 kan beroep worden ingesteld tegen de besluiten. Dit kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.raadvanstate.nl.

Over Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Tien organisaties werken samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas. Met oog voor de bestaande kwaliteiten. Het resultaat: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op onze website www.meanderendemaas.nl. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.