Visualisatie kano over meander de Waarden

Recreatievaart op meander De Waarden

Project Meanderende Maas gaat de oude Maasloop in De Waarden herstellen. We sluiten de meander aan op de Maas en maken hem bevaarbaar voor kleine bootjes. De wens vanuit de omgeving om via het Burgemeester Delenkanaal een rondje te kunnen varen, kunnen we helaas niet vervullen. Vanwege de veiligheid op het Burgemeester Delenkanaal blijft dit kanaal behouden voor de beroepsvaart. Het projectteam werkt daarom nu aan een aanpassing van het plan waarin de nieuwe meander geen verbinding krijgt met het Delenkanaal. De nieuwe geul is straks wel bevaarbaar voor kleine bootjes.