Rekentool berekenen vastleggen CO2 door natuur

In samenspraak met onder meer Rijkswaterstaat hebben we een handig hulpmiddel ontwikkeld: een rekentool waarmee we de hoeveelheid CO2 die wordt vastgelegd door natuurgebieden kunnen berekenen. Dit is een belangrijke tool om te begrijpen hoeveel koolstofdioxide (CO2) door de jaren heen door de natuur wordt opgenomen. Op basis van de inzichten die mede met deze tool zijn opgedaan, kunnen we aantonen dat project Meanderende Maas nagenoeg CO2-neutraal uitgevoerd kan worden. Hiermee kunnen we een flinke ambitie op het gebied van duurzaamheid waarmaken!

Rekentool verder doorontwikkeld

In 2022 heeft project Meanderende Maas de rekentool verder uitgebreid en geactualiseerd. Er zijn nieuwe functies toegevoegd, zoals het berekenen van de CO2-vastlegging door rietmoerassen en spontaan gegroeide ooibossen. Zo begrijpen wij beter hoe natuurontwikkeling kan bijdragen aan een duurzame en geïntegreerde ontwikkeling van gebieden. Deze tool is dus van groot belang voor project Meanderende Maas! Het helpt namelijk bij het plannen en evalueren van natuurlijke oplossingen. Zoals het versterken van dijken in combinatie met het herstellen van rivieroevers en het creëren van natuurgebieden.

Transparantie

Als Meanderende Maas vinden wij het belangrijk om dit soort instrumenten breed beschikbaar te maken voor iedereen die betrokken is bij duurzame gebiedsontwikkeling en natuurbehoud. Vandaar dat we de tool ook breed willen delen Hierdoor kunnen anderen het ook gebruiken en zo zelf zien wat de impact van natuurontwikkeling op CO2-vastlegging is. Ook kunnen de gegevens gebruikt worden voor de eigen plannen op het gebied van duurzame natuurontwikkeling.

Meer informatie

Vragen over deze tool? Stel deze dan via info@meanderendemaas.nl. Dan zorgen wij dat deze vraag bij de juiste contactpersoon terecht komt.

Lees de toelichting rekentool vastlegging CO2.

Wil je de rekentool ontvangen? Mail dan naar info@meanderendemaas.nl.