Ter inzage en uitvoering in voorbereiding

De voorbereiding van de benodigde besluiten en vergunningen voor de terinzagelegging is in volle gang. Het vraagt wel meer tijd van projectorganisatie Meanderende Maas dan verwacht. Dit is vanwege de complexiteit van het project en daarmee het groot aantal procedures die we gelijktijdig willen doorlopen. Deze zijn nodig voor het verkrijgen van goedkeuring door de verschillende instanties voor de maatregelen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Er wordt hard aan gewerkt maar we weten nog niet exact wanneer terinzagelegging gaat plaatsvinden. Zodra die duidelijkheid er wel is, zullen wij u daarover informeren.

De start van terinzagelegging is van invloed op de start van de uitvoering. Er vinden nu al zoveel mogelijk voorbereidingen van de uitvoering plaats, zodat de start snel kan beginnen zodra de besluiten en vergunningen er zijn. In de planning van de uitvoering houden we er rekening mee dat de damwanden dicht bij woningen gedrukt gaan worden in plaats van trillend. Dit is om hinder en schade zoveel mogelijk te voorkomen. Keerzijde is dat het drukken van damwanden meer tijd in beslag neemt.

Alles overziend betekent het dat de uitvoering naar verwachting in 2024 start in plaats van eind 2023. Dat betekent ook dat de dijkversterking in 2026 gereed is in plaats van eind 2025. De afronding van de werkzaamheden van project Meanderende Maas in de uiterwaarden, dus zonder de zelfrealisatiegebieden, verschuift van 2028 naar medio 2029.