Terugblik informatiebijeenkomsten

Tijdens de informatiebijeenkomsten op 30 en 31 oktober in Oss en Megen en het inloopmoment op 4 november in Appeltern hebben we ruim 300 bezoekers mogen ontvangen om te informeren over de plannen van Meanderende Maas. Plannen voor de versterking van de dijk tussen Ravenstein en Lith, de ruimte voor de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde en om het gebied mooier en economisch sterker maken. Heb je de presentatie gemist, maar wil je wel graag horen wat verteld is? Dat kan! Bekijk hieronder de volledige presentatie terug of lees hier de sheets van de presentatie terug.

Reacties

De maatregelen zijn grotendeels goed ontvangen. In het plan is dan ook rekening gehouden met inbreng vanuit bewoners en ondernemers uit de omgeving, ingebracht tijdens de werkplaatsen, dijktafels, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken. Uiteraard zijn er ook opmerkingen en aandachtspunten gegeven voor de verdere uitwerking van het plan, bijvoorbeeld over het verkeer Bewoners aan de dijk vragen ons hen op tijd te betrekken bij de vervolgstappen en hen tijdig te informeren over de werkzaamheden. De opmerkingen worden nu bekeken.

Vervolg

Eind 2019 nemen de bestuurders na consultatie van de eigen besturen een gezamenlijk besluit over het voorkeursalternatief. Vervolgens maken de maatregelen onderdeel uit van een op te stellen structuurvisie. Deze structuurvisie zal samen met de milieueffectrapportage begin 2020 door de provincies Noord-Brabant en Gelderland ter inzage worden gelegd. Dan is de formele inspraakperiode en kunnen zienswijzen worden ingediend. De volgende fase, de planuitwerking zal naar verwachting in 2022 zijn afgerond. De uitvoering start in 2023. De afronding van alle werkzaamheden is voorzien in 2028.