Terugblik werkplaats 17

Op vrijdagmiddag 20 januari 2023 vond de 17e werkplaats in Acropolis in Megen plaats. Het was een bijzondere werkplaats. Het was namelijk de laatste van de serie werkplaatsen die wij in januari 2018 zijn gestart om te komen tot een ontwerp voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling, kortom Meanderende Maas. De werkplaats had daarom zowel een inhoudelijk als een feestelijk tintje, met als doel om deze projectfase gezamenlijk af te sluiten. Leden van de klankbord waren er ook.

Waardevolle informatie en tips over uitvoering

Na een korte terugblik op het voorgaande jaar ging de blik op de toekomst. Samen keken we op een bijzondere manier vooruit naar de volgende stap van het project, de uitvoering en hoe we dan met de omgeving willen communiceren. Ook waren er bewoners aanwezig die kortgeleden een dijkversterking van dichtbij hebben meegemaakt. Zij vertelden over hun ervaringen en gaven tips aan de aanwezige bewoners en ondernemers uit projectgebied Meanderende Maas. Ook waren er medewerkers aanwezig van aannemer Boskalis en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij werken nu al aan de uitvoering van een dijkversterkingsproject en vertelden daarover. Veel waardevolle informatie en tips zijn aan de bewoners én aan de projectorganisatie gegeven.

Download het verslag

Beter plan door inbreng deelnemers werkplaatsen

Sinds januari 2018 is er door de deelnemers aan de werkplaatsen veel tijd aan het project gegeven. Er is samen gezocht naar en gewerkt aan de toekomst van Meanderende Maas. Dit alles op de prachtige locatie van Acropolis in Megen. We hebben met elkaar, soms letterlijk door te knippen en te plakken, aan de plannen geknutseld. Door de ingebrachte kennis over het gebied, gecombineerd met mooie en kritische gesprekken, is het plan echt verrijkt.

Tijdens de laatste werkplaats heeft omgevingsmanager Tim Smit namens projectorganisatie Meanderende Maas veel dank uitgesproken voor alle inbreng van de deelnemers. De aanwezigen hebben een boekje gekregen met daarin een terugblik op de werkplaatsen. U kunt het boekje digitaal inzien.