Twee alternatieven: zo zien ze eruit

De projectorganisatie Meanderende Maas heeft twee alternatieven samengesteld. Dit zijn twee verschillende varianten om het gebied tussen Ravenstein en Lith veiliger en mooier te maken. De alternatieven heten: alternatief X en alternatief Z. In elk alternatief staat wat we aan de dijk, de uiterwaarden en de nevengeulen kunnen veranderen om het gebied beter te beschermen tegen overstromingen. En welke maatregelen we kunnen nemen om het gebied mooier en economisch sterker te maken. Je kunt de alternatieven hier bekijken in een factsheet. Bekijk hier twee meer gedetaileerde kaarten van de alternatieven.

Voorkeursalternatief
De twee alternatieven zijn een belangrijke tussenstap om te komen tot het voorkeursalternatief van Meanderende Maas. Dit is een plan op hoofdlijnen waarin staat welke maatregelen we gaan nemen om het gebied beter te beschermen tegen hoog water en aantrekkelijker te maken. Het voorkeursalternatief moet eind 2019 klaar zijn.

Omgeving denkt mee
Samen met mensen in de omgeving en onze projectpartners hebben we gekeken hoe we de veiligheidsmaatregelen kunnen combineren met het verbeteren van natuur, recreatie, cultuurhistorie en economie. In de werkplaatsen heeft een groep van 40 bewoners intensief meegedacht over de plannen. Ook andere bewoners hebben hun ideeën met ons gedeeld. Bijvoorbeeld via informatieavonden, inloopochtenden en via deze website. Vanuit deze samenwerking hebben we zes mogelijke alternatieven ontwikkeld. De Stuurgroep heeft de zes alternatieven in de zomer van 2018 vastgesteld. In de Stuurgroep zitten bestuurders van alle projectpartners van Meanderende Maas. De Stuurgroep neemt alle besluiten.

Beste maatregelen
Vanuit de zes mogelijke alternatieven hebben we nu twee alternatieven samengesteld. Hierin staan maatregelen uit de zes alternatieven, die er het beste voor zorgen dat de projectdoelen gehaald worden. We hebben daarbij ook gekeken naar welke maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn. Alle maatregelen in de twee alternatieven gaan we nog verder onderzoeken en uitwerken. De beste maatregelen zetten we in het voorkeursalternatief. Er kunnen maatregelen uit alternatief X én uit alternatief Z in het voorkeursalternatief komen. Het voorkeursalternatief wordt dus niet één van de alternatieven, maar bestaat straks uit de beste maatregelen uit beide alternatieven.