Vanaf 17 augustus 2023 ter inzage

Vanaf 17 augustus 2023 komen de plannen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van project Meanderende Maas ter inzage. Na een intensief proces met de omgeving, waarin de plannen tot stand zijn gekomen, gaan de ontwerp besluiten 17 augustus formeel ter inzage. Alle ontwerp besluiten en bijbehorende stukken liggen gelijktijdig gedurende zes weken van 17 augustus tot en met 27 september ter inzage. In die periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen bij het Loket Brabant. Tussen 5 en 13 september vinden er in het projectgebied vier inloopbijeenkomsten plaats om alle vragen over de plannen en besluiten te beantwoorden.

Vanaf 17 augustus online

Alle stukken die ter inzage komen te liggen staan vanaf 17 augustus op onze website. Dus houd de website www.meanderendemaas.nl en digitale nieuwsbrief goed in de gaten rond die tijd. Voor zo’n  groot plan zijn veel vergunningen nodig. En dus zijn er ook veel documenten met bijbehorende kaarten nodig. Deze documenten zijn ook essentieel omdat we alle ontwerpkeuzes zo goed mogelijk moeten en willen verantwoorden. Deze zomer werken wij er nog hard aan om alles zo begrijpelijk mogelijk aan u te kunnen presenteren. Bekijk ondertussen alvast het drieluik van de ‘makers’ over hun passie voor het gebied en de plannen. Neem er dus vanaf 17 augustus wel even de tijd voor om de relevante stukken  door te nemen en te zien wat voor u van belang is. Mochten er vragen zijn, dan staan wij uiteraard voor u klaar. Kom naar de inloopbijeenkomsten of stuur ons een e-mail.

Inloopbijeenkomsten

Wij organiseren vier inloopbijeenkomsten verspreid in het projectgebied wanneer de plannen ter inzage liggen. Elke bijeenkomst is van 16.00 – 20.00 uur. U kunt de data alvast in uw agenda zetten:

U bent welkom op de locatie van uw keuze en op het tijdstip van uw keuze. Leden van het projectteam zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.