N625 Lithoijen

Verbetering verkeersveiligheid N625 bij Lithoijen

Veel fietsers en wandelaars maken bij Lithoijen gebruik van de berm die naast de provinciale weg ligt. Dit vanwege een onderbreking van het fiets-/wandelpad langs de Maas. Het gebruik van de berm leidt tot verkeersonveilige situaties. Zowel vanuit (vertegenwoordigers van) bewoners als vanuit de gemeenteraad van Oss (motie 7 oktober 2021) is aan de projectorganisatie van Meanderende Maas gevraagd om het ontbrekende stuk fietspad op te nemen in de plannen van Meanderende Maas.

Verbeteren verkeersveiligheid

Provincie Noord-Brabant en gemeente Oss hebben een oplossing bedacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid daar waar de provinciale weg en de dijk samenvallen. Met de aanleg van een veilige oversteekplaats met middeneiland, een geleiderail en een ontbrekend stuk wandel-/fietspad over een lengte van ruim 200 meter komt er een veilige route voor wandelaars en fietsers van de Lithoijensedijk naar het complex van de Máximasluizen. Deze werkzaamheden koppelen we aan project Meanderende Maas.

Voltooiing fietsroute wordt bezien binnen de gemeente Oss

Het doortrekken van de resterende fiets- en wandelverbinding ter hoogte van Lithoijen aan de noordzijde van de N625 valt buiten de reikwijdte van project Meanderende Maas. Bij Lithoijen is in de uiterwaarden de Hemelrijkse Waard al ontwikkeld. Daar gaan vanuit project Meanderende Maas geen werkzaamheden plaatsvinden waaraan we de aanleg van het hele fietspad kunnen koppelen. De voltooiing van de recreatieve route langs de Maas wordt bezien binnen de gemeente Oss.