De verhalen van de Meanderende Maas ophalen

Jos IJkhout, directeur bureau Stroom:

‘Het projectteam Meanderende Maas wil graag te weten komen hoe mensen het projectgebied waarderen. Hoe beleven bewoners, recreanten en ondernemers het gebied? Wat vinden ze mooi? Welke verhalen hebben ze erover te vertellen? En wat weten ze van de historie? Bureau Stroom gaat deze informatie ophalen en vertalen naar input voor het maken van ontwerpkeuzes. We noemen dat een belevingswaardeonderzoek.

In ons onderzoek stellen we vragen over vier hoofdonderwerpen: de waardering van de karakteristieken in het huidige landschap. Denk aan bepaalde landweggetjes of favoriete plaatsen in de uiterwaarden. Cultuurhistorie: welke verhalen uit de geschiedenis zijn er? Verbondenheid en identiteit, dus welke band hebben mensen met het gebied en hoe komt dat? En hoe verhouden de Brabantse en de Gelderse kant van de Maas zich met elkaar, zijn er verschillen? Als laatste onderzoeken we het hoogwaterbewustzijn. We zijn benieuwd of mensen zich bewust zijn van de belangrijkste taak van de dijken. Er zijn immers steeds minder mensen die de watersnood hebben meegemaakt. Hierdoor is het hebben van ‘droge voeten’ steeds meer vanzelfsprekend geworden.

Om deze gegevens te verzamelen gaan we een digitale enquête uitzetten onder mensen in het gebied. Ook gaan we recreanten in het gebied vragen om een enquête in te vullen en gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen. Zo zorgen we ervoor dat een zo breed mogelijk publiek gehoord wordt; van jongeren die hier wonen tot binnenvaartschippers die letterlijk vanuit een ander perspectief naar het gebied kijken.

Eind juli starten we met de gesprekken. We zijn vervolgens de hele maand augustus bezig met het verzamelen van informatie. In september gaan we alle data analyseren en verwerken in een eindrapport. In dat rapport geven we ook verhalen en herinneringen een plaats. Bijvoorbeeld in de vorm van foto’s, gedichten of anekdotes. Dit rapport wordt vervolgens besproken in de klankbordgroep en de stuurgroep van Meanderende Maas. In november kunt u het rapport op deze site bekijken.’