Verlaging drempel naar kleine plas bij Appeltern

Voor de verlaging van de waterstand bij hoogwater gaat project Meanderende Maas onder andere de drempel naar de kleine plas nabij de veerstoep bij Appeltern verlagen naar +5.40m NAP. Het is een verlaging van circa 70 cm, maar nog 50 cm boven zomerpeil van de Maas. Om bij hoog water opstuwing van het water te voorkomen verwijderen we bomen en andere begroeiing. Voor deze beplanting en de aanwezige dassenburcht zorgen we voor compensatie. We maken de ingang naar de oude meander herkenbaar.

Onafhankelijk van Meanderende Maas gaat de initiatiefnemer voor de herontwikkeling van de locatie van de betoncentrale aan de dijk bij Appeltern door met de planontwikkeling. Het idee van de initiatiefnemer om een instroomopening naar de kleine plas te maken, is op dit moment niet voldoende zeker. Om geen vertraging op te lopen gaat het project Meanderende Maas door met de uitwerking van de drempelverlaging. Beide partijen houden contact, bijvoorbeeld op het vlak van ecologie.