Vervangend leefgebied voor de grote modderkruiper

De eerste werkzaamheden voor de uitvoering van de maatregelen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling starten in 2024. Voordat de uitvoering start, willen we zorgen dat het gebied klaar is voor onze komst. Niet alleen de inwoners en ondernemers informeren en betrekken we goed, ook de dieren bereiden we voor op onze komst. We maken bijvoorbeeld een tijdelijk of permanent nieuw leefgebied voor de dieren. De komende weken richten we een vervangend leefgebied in voor de grote modderkruiper nabij Megen.

Harensedijk

De grote modderkruiper is een belangrijke beschermde soort. Het is ook een vrij zeldzame soort en in de loop van de 20e eeuw sterk afgenomen. Het diertje houdt erg van dicht gegroeide sloten, een dikke modderlaag om in weg te kruipen en een moeraszone langs de sloot. Deze situaties zijn op steeds minder plekken te vinden, maar gelukkig nog wel in het projectgebied van Meanderende Maas. Langs de Harensedijk, net buiten Megen, heeft dit diertje zijn leefgebied in een sloot. Op deze locatie moet de dijk verbreed worden, waardoor de sloot gedempt moet worden. Voordat dit gaat gebeuren moet er een nieuw leefgebied aangelegd worden én krijgt deze de tijd om zich te ontwikkelen tot een begroeide sloot geschikt voor de grote modderkruiper. Deze ontwikkeling duurt enkele maanden tot een jaar. Nadat het nieuwe leefgebied geschikt is bevonden, verhuizen de dieren en kunnen we de oude sloot dempen. Aannemer Boskalis gaat in opdracht van het project Meanderende Maas een vervangend leefgebied inrichten, verder van de dijk af. De werkzaamheden starten in de week van 26 juni en duren ongeveer 2 weken. Je kan machines zien rondrijden, maar we proberen de overlast in de omgeving uiteraard zo veel mogelijk te beperken.

Vervangend leefgebied

In Megen, ter hoogte van Onderweg 2, wordt een sloot gegraven van ongeveer 200 meter lang. De sloot krijgt een natuurlijke inrichting met verschillende breedtes en een combinatie van diep en ondiep water. Als laatste wordt er een laagje bagger in de sloot aangebracht. In deze bagger zitten zaden en wortels van planten en dat zorgt ervoor dat de sloot sneller gaat begroeien en dat is waar de grote modderkruiper van houdt. De sloot hoeft niet gevuld te worden met water, want dat komt er automatisch in te staan na het graven vanwege de grondwaterstand. Langs de sloot komen groene stroken, ook wel een natuurvriendelijke oever genoemd. Van de vrijgekomen grond wordt een grondwal langs de sloot gemaakt. Deze zal als oeverzwaluwwand worden ingericht. Dit alles maakt de nieuwe sloot een prettig leefgebied voor de grote modderkruiper. Pas wanneer de grote modderkruiper veilig in zijn nieuwe leefgebied zit, dan sluiten we de sloot aan op een bestaande sloot om te zorgen voor stromend water.

Terug verhuizen

Naast dit vervangende leefgebied houden we met het ontwerp van sloten én met de natuurinrichting in de uiterwaarden rekening met de grote modderkruiper en andere soorten. Een groot deel van de nieuwe sloten wordt namelijk weer geschikt gemaakt voor de grote modderkruiper én een deel van de nieuw aan te leggen geulen in de uiterwaard worden ook geschikt gemaakt voor deze bijzondere soort. Langs de Harensedijk wordt tijdens de uitvoering van de maatregelen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling weer een nieuwe sloot gegraven. Ook deze sloot krijgt een natuurlijke inrichting waardoor het een goed leefgebied wordt voor de modderkruiper.