Video over definitief ontwerp

Project Meanderende Maas staat voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. De beelden in onderstaande 3D video geven een indruk van de toekomstige situatie na de uitvoering van de maatregelen uit het volledige definitief ontwerp. Een groot aantal maatregelen hiervan gaat Meanderende Maas uitvoeren. De start van de uitvoering van de maatregelen van Meanderende Maas is naar verwachting in 2024. De dijk is in 2026 gereed en de afronding van de werkzaamheden van project Meanderende Maas in de uiterwaarden, dus zonder de zelfrealisatiegebieden, in 2029.