Voorbereiding aanleggen werkpad voor beheer en onderhoud én nieuw gebied voor bevers bij De Vliet

Langs de oever van De Vliet in Haren, waar het water in contact staat met de oude Maasarm, hebben we een speciaal gebied waar bevers zich permanent thuis voelen. Deze plek is uniek omdat het buiten de dijk ligt. Ook hoort dit gebied bij de plaatsen waar de dijk versterkt wordt. Nu is het echter nog te gevaarlijk om hier overheen te rijden met voertuigen die het onderhoud uitvoeren. Dit komt door de vele – onzichtbare – beverholen. Daarom gaan we van start met de voorbereidingen om een veilig werkpad aan te kunnen leggen. Tegelijkertijd creëren we een nieuw eet- en rustgebied voor de aanwezige bevers.

Werkpad

Op deze locatie komt straks vanuit project Meanderende Maas over 450 meter een stalen damwand. Met deze stalen damwand wordt de dijk steviger en dus veiliger. Ook voorkomen we hiermee dat er opnieuw beverholen worden gegraven. Dat is belangrijk, want beverholen kunnen op termijn verzakkingen aan de dijk veroorzaken. Daarnaast is het terrein vrij steil, waardoor het niet veilig is voor tractoren die nodig zijn voor het onderhoud. Daarom willen we hier een nieuw en veilig werkpad creëren voor het beheer en onderhoud van de dijk.

Nieuw gebied voor de bevers

Om dit werkpad te kunnen aanleggen, moeten de bestaande wilgen verdwijnen. Dit betekent dat het gebied voor de bever kleiner wordt. Om dit te compenseren wordt er een nieuw gebied aangelegd van een halve hectare groot met 4 verschillende soorten wilgen. In het eerste jaar beschermen we deze nieuwe aanplant, tegen ‘beverknabbels’ en aanwezige runderen. Dit doen we met puntdraad. Na een jaar wordt dit verwijderd en pas daarna mogen de bestaande wilgen worden verwijderd.

De aanplant van de nieuwe wilgen is inmiddels gestart.