Voorkeursalternatief in beeld

In december 2019 heeft de stuurgroep ingestemd met het Voorkeursalternatief Meanderende Maas. In onderstaand filmpje laten we zien hoe de tien betrokken organisaties samen met de omgeving, vormgeven aan de toekomst van het gebied, met oog voor de bestaande kwaliteiten. Het filmpje geeft een beeld, een impressie van hoe het gebied er uit gaat zien.

Rijk en regio investeren samen in Meanderende Maas. Dit past in het Nederlandse Hoogwaterbeschermingsprogramma, de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Het resultaat is in 2028: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi.