Werkbezoek Deltacommissaris Peter Glas en gedeputeerde Noord-Brabant Hagar Roijackers

Maandagmiddag 4 april brachten Deltacommissaris Peter Glas en gedeputeerde Noord-Brabant Hagar Roijackers een werkbezoek aan Meanderende Maas. Om met eigen ogen de pracht en kracht van het projectgebied Meanderende Maas, groot 2.650 hectare, te zien. Én te horen over het plan voor de verbetering van de bescherming tegen hoogwater door de versterking van de ruim 26 km lange Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot Lith te combineren met ruimte voor de rivier. Die combinatie is een uitgelezen kans voor de ontwikkeling van 600 hectare riviernatuur, goed voor recreatie en toerisme. Aanwezig waren ook Johan van der Schoot, wethouder gemeente Oss, Mario Jacobs, dijkgraaf waterschap Aa en Maas – voorzitter stuurgroep Meanderende Maas en Peter van Dijk, dagelijks bestuurder waterschap Aa en Maas.  Het weer hield ze niet tegen!

Peter Glas is uitgebreid geïnformeerd over de aanpak van project Meanderende Maas. Over hoe tien organisaties samenwerken aan één plan voor de gebiedsontwikkeling in nauw contact met bewoners en ondernemers uit het gebied. In de aanpak is gezocht naar de belangen van de verschillende partijen en naar besluiten die zoveel mogelijk meerwaarde hebben. Van belang daarin is dat je goed luistert en respect hebt voor andermans belang. Hagar Roijackers: ‘Meanderende Maas is een succesvol voorbeeld van een integraal, gebiedsgericht project’.

De betrokken partijen zijn: waterschap Aa en Maas (trekker van het project), waterschap Rivierenland, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeenten Oss, West Maas en Waal, Wijchen, Natuurmonumenten, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Project Meanderende Maas, Ravenstein – Lith, valt onder zowel het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), Kader Richtlijn Water, de Programmatische Aanpak Grote Wateren en het Deltaprogramma Maas, onderdeel van het Nationale Deltaprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.