Werkplaats 8: Samen op weg naar het beste ontwerp

Op vrijdag 15 februari, tijdens de zonovergoten middag, was de 8e werkplaats waarvoor onze 50 vaste deelnemers naar Acropolis in Megen kwamen. Om samen na te denken over het voorkeursalternatief. De deelnemers werkten in groepjes aan antwoorden op drie belangrijke vragen. Daarna kon elke groep een eerste eigen beeld van een mogelijk voorkeursalternatief samenstellen, letterlijk door te knippen en te plakken. De presentatie is hier te bekijken.

Drie vragen

Voor het nadenken over het voorkeursalternatief voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling is het van belang de juiste criteria te gebruiken. Aan de deelnemers is daarom gevraagd wat zij belangrijk vinden. Wat moet er áltijd in het voorkeursalternatief komen en wat mag er nóóit in staan. Ook is gevraagd wat zij als de belangrijkste dilemma’s zien bij het samenstellen van het voorkeursalternatief.

Een voorbeeld van wat de deelnemers vinden dat altijd in het voorkeursalternatief moet komen, zijn de bomen op de dijken. Die zijn karakteristiek voor het gebied. Als ongewenst werd genoemd het laten verdwijnen van de bakenbomen, waarmee een stukje cultuurhistorie zou verdwijnen.  Het verkeer op de dijken vormt voor velen een dilemma. Het verslag van de werkplaats geeft een totaaloverzicht van de inbreng van de deelnemers.

Knippen en plakken

Tijdens het laatste onderdeel van de werkplaats kon elke groep een eigen plan maken van hoe het gebied er uit moet gaan zien. De beelden zijn het resultaat van de onderlinge gesprekken en argumenten over wat er altijd in het voorkeursalternatief moet komen. Het bleek dat via de gesprekken er vaak een gemene deler uitkwam. De deelnemers knipten onderdelen uit de twee kansrijke alternatieven en maakten zo samen een ontwerp voor het gebied.

Er is tijdens de 8e werkplaats door de deelnemers wederom hard gewerkt, met passie voor het gebied. In een goede sfeer zijn discussies gevoerd en is een schat aan informatie gedeeld. Onderstaand filmpje geeft een goede impressie van de werkplaats.

Vervolg

De projectorganisatie gaat nu met alle input verder om de hoofdlijn van het voorkeursalternatief samen te stellen en deze aan de stuurgroep voor te leggen. In juni zijn er dan weer twee werkplaatsen. Ten eerste om de deelnemers te informeren over de hoofdlijn van het voorkeursalternatief en ten tweede om het voorkeursalternatief samen verder uit te werken. In het najaar zal het uitgewerkte voorkeursalternatief aan de stuurgroep worden voorgelegd en vindt er bij de betrokken partners een consultatieronde plaats. Begin 2020 kunnen de betrokken overheden dan de benodigde formele besluiten nemen.