2019: toewerken naar het voorkeursalternatief

Dit jaar staat voor het project Meanderende Maas in het teken van de ontwikkeling van het voorkeursalternatief. Met het voorkeursalternatief wordt in hoofdlijn duidelijk welke maatregelen er aan de dijk en in de uiterwaarden worden getroffen om het gebied veiliger en aantrekkelijker te maken. Het voorkeursalternatief wordt opgebouwd uit een combinatie van maatregelen uit de twee eerder ontwikkelde alternatieven X en Z.

Met de omgeving

Om te komen tot een weloverwogen voorkeuralternatief, gaan we de komende periode met belanghebbenden in gesprek. Zo stond de afgelopen werkplaats 15 februari al in het teken van de ontwikkeling van het voorkeursalternatief. In maart en april worden bewoners en bedrijven die direct aan de dijk wonen via zogenaamde dijktafels bijgepraat over de mogelijke maatregelen aan de dijk. Ze kunnen dan hun voorkeuren, ideeën en aandachtspunten meegeven. In juni zijn er twee informatieavonden waar iedereen welkom is en een mening kan geven over de ontwikkeling van het voorkeursalternatief. Met specifieke belanghebbenden zoals Stichting de Maasveren onderhouden we één op één contact en daarnaast staan we altijd open voor een gesprek aan de keukentafel.

Effecten op milieu

Naast de kennis die we uit de omgeving halen, komt ook veel informatie uit technische berekeningen en onderzoeken. Zo onderzoeken we wat de milieueffecten zijn van de verschillende maatregelen uit beide alternatieven. Dit leggen we vast in de milieueffectrapportage.

Bestuurlijke besluitvorming

De informatie uit de omgeving, de technische berekeningen en de onderzoeken worden benut door om tot een weloverwogen voorkeursalternatief te komen. In het najaar zal het uitgewerkte voorkeursalternatief aan de stuurgroep worden voorgelegd en vindt er bij de betrokken partners een consultatieronde plaats. Begin 2020 kunnen de betrokken overheden dan de benodigde formele besluiten nemen.