Afscheid van een bevlogen bestuurder

Lambert Verheijen, voorzitter van het eerste uur van stuurgroep Meanderende Maas heeft afscheid genomen. Hij is met pensioen als dijkgraaf van waterschap Aa en Maas. Met een grote inzet heeft hij vanaf 2016 de benodigde dijkversterking van Ravenstein tot Lith aangegrepen als kans voor het gebied, met ruimte voor de rivier, natuurontwikkeling, recreatie en de economie. Lambert Verheijen: ‘Als ik nu zie hoe wij met tien organisaties en samen met de bewoners en ondernemers vormgeven aan de toekomst van het gebied, maakt mij dat best trots.’

Op één lijn

In de functie van voorzitter van de stuurgroep heeft hij de tien samenwerkende partijen in alle jaren op één lijn weten te houden. Bij het afscheid van het voorzitterschap hebben alle partijen benadrukt dat hij beschikt over de bijzondere eigenschappen die nodig zijn om succesvol te zijn: goed luisteren, delegeren, betrokkenheid, verbindend en op het juiste moment knopen doorhakken.

Lambert Verheijen: ‘Dat zijn mooie woorden. Ik vind het ook altijd belangrijk om samen te zíen waar we het over hebben. Ik nam iedereen waarvoor het van belang was mee naar buiten. Op de fiets het gebied in en de dijken over. En ja, dat eindigde meestal bij één van de vele terrassen van de horeca. Met uitzicht op de Maas, de rivier waar alles om draait.’

Combinatie van interesses

‘In project Meanderende Maas komen drie persoonlijke interesses van mij samen: water, natuur en historie. Dat maakt het werken aan dit project voor mij zo boeiend. Van alle hoogwaterbeschermingsprojecten waaraan ik heb gewerkt, is Meanderende Maas dat met de grootste impact. Het is een voorbeeld van hoe ik erin sta: een dijk is onderdeel van het landschap waar mensen wonen, werken en recreëren. Dus is een dijkversterking ook een kans voor het gebied. Als ik naar een bewonersavond ging, nam ik vaak de foto van de prachtig meanderende rivier uit 1932 mee. Dit houden we voor ogen bij het geven van een nieuwe ecologisch verantwoorde invulling.’

Samen voor een groter resultaat

Lambert: ‘Mijn motto is altijd: werk samen voor een groter resultaat. Samenwerken is in mijn ogen de sleutel tot succes. Samen met de partnerorganisaties, samen met de bewoners en bedrijven. Ik was mede aanjager van het betrekken van de bewoners en bedrijven bij de plannen vanaf het begin. De instelling van de klankbordgroep, werkplaats, dijktafels en veel communicatie. Wij hebben veel waardevolle inbreng gekregen en kennen de aandachtspunten van de dijkbewoners. Dat alles heeft er zeker toe bijgedragen dat de plannen daadwerkelijk verbeterd zijn.’

Vervolg verzekerd

Terugkijkend is hij tevreden op wat er tot nu toe bereikt is met de hernieuwde belangstelling voor het riviergebied. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in 2020 in de uiterwaarden met de Maas op de achtergrond hebben de betrokken partijen zich ook voor het vervolg aan elkaar verbonden, met inzet en budget. In de stuurgroep is inmiddels ingestemd met het voorlopig ontwerp dat de projectorganisatie binnenkort presenteert. Nu gaat de volgende fase in, die van de uitwerking van de maatregelen tot in detail in het definitief ontwerp.

Lambert Verheijen: ‘Ik zeg altijd, je hebt tijd nodig om tot realisatie te komen. Zelf ga ik het vervolg niet meer aansturen. Ik geef het stokje door aan Mario Jacobs, mijn opvolger als dijkgraaf bij Aa en Maas die ook voorzitter wordt van de stuurgroep Meanderende Maas.

Ik wil iedereen bedanken voor alle inzet en betrokkenheid om het gebied nog mooier te maken dan het al is. Ik kom zeker nog regelmatig kijken en wie weet komen we elkaar ergens aan de waterkant tegen. Het gaat u goed.’