Boorinstallaties - Meanderende Maas

Boringen van start

Vanaf 25 mei 2020 starten we met bodemonderzoek op en langs de Maasdijk van Ravenstein tot aan de sluis bij Lith. Het betreft boringen (met de hand of machinaal) en sonderingen. Lees in een eerder nieuwsbericht wat dit precies omvat. Deze werkzaamheden zullen de hele zomer van 2020 doorlopen. Het bodemonderzoek is nodig om gegevens van de ondergrond te verkrijgen, om zo de juiste berekeningen te maken voor de dijkversterking.

We zorgen er in ieder geval voor dat bewoners en weggebruikers zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden gaan ondervinden. De onderzoekers houden zich aan de voorschriften van het RIVM vanwege het coronavirus. De meeste werkzaamheden vinden plaats op grond die in eigendom is van waterschap Aa en Maas of Natuurmonumenten. Voor sommige boringen of sonderingen moeten we echter op grond van anderen zijn. In die gevallen nemen we persoonlijk contact op met de grondeigenaren. Een kaart met exacte locaties van de boringen is lastig leesbaar vanwege de grote hoeveelheid aan locaties, maar iedere grondeigenaar kan persoonlijk contact voorafgaand verwachten als toegang gewenst is.

Vragen over de werkzaamheden?

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Peter Rutten (prutten@aaenmaas.nl, 06-55823425).