Bouwbedrijven denken mee

In het projectteam van Meanderende Maas wordt er hard gewerkt aan het uitwerken van het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief is een plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking, gebiedsontwikkeling en rivierverruiming tussen Ravenstein en Lith. Martin van der Horst en Eline van Vuurden werken in het projectteam als contractmanagers. Zij zorgen dat de plannen die we nu maken straks door een bouwbedrijf goed uitgevoerd worden. Want hoewel het projectteam van Meanderende Maas de plannen bedenkt, betrekken ze straks bedrijven om het werk verder voor te bereiden en te doen. Voor zo’n bedrijf, bijvoorbeeld een aannemer of een grondstoffenwinner, is het fijn om op tijd te horen wat de plannen zijn. Dan kunnen ze nu al bekijken of ze straks op de aanbesteding (de opdracht om de plannen uit te voeren) willen reageren. De bedrijven kunnen in deze fase zelfs al suggesties doen over de aanpak, nog voor ze zich officieel beschikbaar stellen.

Open voor suggesties

Met dat doel hielden Martin en Eline op 8 juni 2020 een marktinformatiebijeenkomst. De bijeenkomst kon ondanks de coronamaatregelen doorgaan, in een afgeslankte en online versie. De bijeenkomst was drukbezocht, en de aanwezige bedrijven waren positief. Eline: “De reacties waren goed: duidelijk verhaal, leuk dat jullie het toch door hebben laten gaan, dat soort opmerkingen. En we krijgen inmiddels ook positieve inhoudelijke reacties op onze aanpak, dus dat is mooi.”

Met de reacties en suggesties van de bedrijven kunnen Martin en Eline de opdracht beter laten aansluiten op bijvoorbeeld technieken die bedrijven zouden kunnen gebruiken. De bedrijven zelf weten vaak het beste wat haalbaar en betaalbaar is. Martin: “Wij proberen te zorgen dat ze niet in de weg worden gestaan door ons contract. We vragen ze daarom nu te reageren op ons voorlopige plan. Uiteraard hebben we zelf een richting, maar we staan oprecht open voor hun suggesties.”

Samenwerken met de markt

Om dezelfde reden werken Martin en Eline ook samen met de Taskforce Deltatechnologie. Daar zijn verschillende brancheverenigingen uit de bouw- en watersector in vertegenwoordigd. De Taskforce heeft daardoor een groot netwerk en veel inhoudelijke kennis, waarmee ze overheden kunnen adviseren bij het benaderen van bedrijven. “Wij hebben hen gevraagd te reflecteren op onze aanpak,” vertelt Martin. “Dat is voor ons heel waardevol.” De Taskforce was dan ook medeorganisator van de informatiebijeenkomst.

Martin en Eline kennen ze dus goed in het bedrijfsleven. “Voor bedrijven ís Meanderende Maas Eline en Martin”, aldus Martin. De komende tijd werken we dan ook aan een zo goed mogelijk contract, om uiteindelijk tot een zo goed mogelijke uitvoering van het project te komen. Eline: “Ons twee kom je misschien niet zo snel tegen in het gebied, bij bewoners. Maar wat wij helpen maken, een veilige dijk, die komen bewoners straks wél elke dag tegen.”

*Foto is gemaakt vóór de corona uitbraak, toen de 1,5 meter afstand nog niet van toepassing was