Interactieve kaart voorkeursalternatief

Benieuwd naar de maatregelen uit het Voorkeursalternatief Meanderende Maas? Het voorkeursalternatief is een plan op hoofdlijnen. Kijk op de interactieve kaart waarin de maatregelen voor de dijk, rivier met uiterwaarden en gebiedsontwikkeling zijn opgenomen.

Het door de stuurgroep op 11 december 2019 vastgestelde Voorkeursalternatief maakt deel uit van de Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas. De structuurvisie heeft voor inspraak van 11 februari tot en met 23 maart ter inzage gelegen. Op dit moment worden de ingediende zienswijzen door de provincies gewogen en voorzien van een reactie, al dan niet leidend tot aanpassing van de structuurvisie. Alle ingediende zienswijzen en reacties maken straks deel uit van de Nota van Zienswijzen. De Commissie m.e.r. geeft een reactie op de milieueffectrapportage bij de structuurvisie. Die reactie is naar verwachting medio april beschikbaar. Erna vervolgen de beide provincies de procedure tot vaststelling van de structuurvisie door Provinciale Staten. Het besluit tot vaststelling wordt verwacht eind juni/begin juli 2020.