Inspraak Structuurvisie en Milieueffectrapportage

Zowel Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant als Gelderland hebben met de zogenoemde Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas en de bijbehorende milieueffectrapportage ingestemd en leggen deze klaar voor inspraak. Vanaf 11 februari tot en met 23 maart kunnen bewoners aan de dijk en andere betrokkenen bij het gebied hun mening geven over de toekomstige plannen. Meanderende Maas gaat om de combinatie van de versterking van de dijk aan de Brabantse zijde, rivierverruiming aan de Gelderse én Brabantse zijde en het mooier en economisch sterker maken van het gebied.

Structuurvisie

Het eerste deel van de structuurvisie kent de concrete maatregelen uit het voorkeursalternatief die vóór 2028 genomen gaan worden. Dit gaat over de maatregelen om de dijk aan de Brabantse zijde veilig te maken, ruimte voor de rivier te creëren en het gebied mooier en economisch sterker te maken. Het is inclusief de ontwikkeling van natuur en nieuwe kansen op het gebied van landschap, cultuurhistorie, recreatie en economie. Dit voorkeursalternatief, het plan op hoofdlijnen werken we in de volgende fase, in samenspraak met belanghebbenden, verder uit. Het tweede deel gaat over de langere termijn (doorkijk richting 2050) en de ambities die er zijn om het gebied rond de Maas veilig te houden en verder te ontwikkelen. Als achtergrondinformatie bij de structuurvisie is er het Integraal Verkenningen Rapport.

Milieueffectrapportage

In de milieueffectrapportage is onderzocht wat de mogelijke effecten van de maatregelen zijn op het milieu. Op onder meer water, natuur, woon- en leefomgeving en landschap. Er staat ook in welke maatregelen mogelijk zijn om negatieve effecten te verkleinen, te voorkomen of te compenseren. Van de milieueffectrapportage is een samenvatting. Om het milieueffectrapport (MER) voor iedereen toegankelijk én leesbaar te maken, wordt ook een digitaal MER ter beschikking gesteld. Deze kunt u (vanaf maandag 10 februari) openen.

Inspraak van 11 februari tot en met 23 maart

Op zowel de Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas als milieueffectrapportage is gedurende zes weken inspraak mogelijk. Dat is van 11 februari tot en met 23 maart. Bewoners aan de dijk ontvangen kort voor de inspraakperiode een brief met daarin de aankondiging van de inspraakperiode, een folder met uitleg en de uitnodiging voor de inloopbijeenkomsten. Reageren kan vanaf 11 februari via het e-formulier of tijdens de inloopbijeenkomsten. De visie wordt vervolgens in het najaar vastgesteld door Provinciale Staten.