Huis Maasakker herrijst….een kijkje in het verleden met de archeoloog

Op maandag 25 september organiseerden we een ‘kijkmoment’ bij de archeologische proefsleuven op de Maasakkerstraat in Megen. Momenteel doen we hier onderzoek naar mogelijke archeologische vondsten. We graven hier, omdat op vroegere kaarten ‘Huis Maasakker’ te vinden is. En nu is er dus een stuk fundering gevonden. Tijd dus om de bewoners een kijkje te gunnen in het verleden van hun vermoedelijke voorouders…

Graven van archeologische proefsleuven

Momenteel zijn we aan het werk op de Maasakkerstraat rondom de dijk in Megen, zie dit eerdere bericht. Omdat er onlangs dus iets van archeologische waarde is gevonden, hebben we de locatie bij wijze van uitzondering, opengesteld voor belangstellenden. Dit is niet gebruikelijk, omdat de proefsleuf na de ontgraving vaak snel weer dicht gaat. Dit kijkmoment werd heel erg gewaardeerd door de aanwezigen. Met een vers kopje koffie van de ‘barista’ werd er aandachtig geluisterd naar archeoloog Gerard Tichelman, lokaal archeoloog Peter van Nistelrooij en technisch manager Rivierverruiming Bert Flach (Meanderende Maas).

Waarom doen we onderzoek?

We onderzoeken dit gebied om te bekijken of er archeologische vondsten liggen, die de moeite waard zijn om te behouden of beschermen. Als straks de werkzaamheden voor de rivierverruiming namelijk gaan beginnen, moeten we goed in beeld hebben wat er zoal in de grond ligt. Rondom Megen is de verwachting dat hier ‘Huis Maasakker’ heeft gestaan. En nu is er dus een stuk fundering gevonden, in de eerste proefsleuf die gegraven is. Waarschijnlijk afkomstig van het vroegere ‘Huis Maasakker.’

Archeoloog Gerard Tichelman van bureau Raap: “Huis Maasakker is een archeologisch monument dat goed beschermd moet blijven. Dat is ook één van de voorwaarden vanuit project Meanderende Maas: archeologische monumenten moeten behouden of beschermd worden. Dat doen we dus hier ook. We graven echter niet verder af, want dat is niet nodig. En dat vind ik als archeoloog uiteraard jammer, maar we begrijpen het natuurlijk ook.”

Hulp van de ‘lokale archeoloog’

Ook Lokaal ‘archeoloog’ Peter van Nistelrooij was aanwezig, aangezien hij vaak rondstruint in dit gebied: “Dit doe ik al zeker zo’n 15 jaar. Na iedere maisoogst en regenbui, weet ik gewoon dat er sporen van het verleden te vinden zijn. Zo heb ik onder andere al verschillende ‘kleine’ objecten als glaswerk en stukken van pijpenkoppen gevonden. Maar ik had het vermoeden dat er meer was. Juist omdat hier vermoedelijk ook Huis Maasakker gestaan. Eerst stond deze als alleen een toren op de kaart, daarna samen met een boerderij en toen alleen als boerderij. Ik ben dan ook heel blij dat er daadwerkelijk iets gevonden is, en natuurlijk heel fijn dat we hier voor uitgenodigd zijn.”

Na het bekijken van het stukje fundering, gingen de bewoners voldaan en met veel nieuwe informatie weer huiswaarts.