Ingenieursbureau voor Meanderende Maas geselecteerd

Het projectteam Meanderende Maas heeft een ingenieursteam geselecteerd. Het gaat om een combinatie van de ingenieursbureaus Witteveen+Bos, Tauw, Land-id en Bureau Drift onder de naam van ‘Ingenieursteam Meanderende Maas’. Vanaf 1 december 2017 tot eind 2019 gaat dit ingenieursteam onderzoeken, reken- en tekenwerk verrichten voor het dijkversterkings-, rivierverruimings- en gebiedsontwikkelingsproject Meanderende Maas, verkenning Ravenstein-Lith. Het ingenieursteam gaat daarin ook ideeën uit de omgeving van het project verwerken.

Het project bevindt zich nu in de zogeheten verkenningsfase. Het ingenieursteam gaat in deze periode veel (technische) onderzoeken verrichten, zoals bodem- en waterstandsonderzoek. Ook gaat het team globale ontwerpen maken en de bijbehorende kosten ramen.

In deze fase worden ook ideeën en suggesties van bewoners, ondernemers, recreanten en andere betrokkenen opgehaald. Dit kunnen suggesties zijn die bijdragen aan het versterken van de dijk tussen Ravenstein en Lith, of initiatieven die het gebied aantrekkelijker maken. De omgeving kan dus meepraten, meedenken en mee-ontwerpen. Op deze manier wordt toegewerkt naar een besluit in 2019 over een pakket maatregelen voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling (het voorkeursalternatief) waarin de belangen van alle betrokkenen zoveel mogelijk een plaats krijgen.