Nieuwe fase project

Projectteam Meanderende Maas is, ondanks de coronamaatregelen, volop gestart met de volgende fase van het project, de planuitwerking. We gaan tot en met 2022 de mix aan maatregelen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling in samenspraak met de omgeving verder uitwerken en de realisatie voorbereiden. Er is al veel werk verzet, maar om te komen tot een plan dat klaar is voor uitvoering is nog veel meer werk nodig. Bijvoorbeeld van onderzoeken tot het in detail ontwerpen van de dijk en de uiterwaarden. Van het aanvragen van vergunningen tot het contact met de omgeving en de selectie van de aannemer die het werk gaat uitvoeren.

We zijn al begonnen

De dag voor de lockdown vanwege het coronavirus, kwamen wij als project- en ingenieursteam nog in Acropolis in Megen bij elkaar om een vliegende start te maken. Het veldonderzoek naar aanwezige beschermde planten en dieren is inmiddels gestart. Binnenkort beginnen de nadere bodemonderzoeken om met zo veel mogelijk informatie zo goed mogelijke ontwerpen voor de dijk te kunnen maken.

Ook gaan we voor een aantal eerste deelgebieden het ontwerp al verder uitwerken binnen de kaders van het voorkeursalternatief. Dit gaan we doen in samenspraak met de direct belanghebbenden tijdens deelgebiedsessies. Het gaat om de gebieden Ravenstein, de dijk van Macheren tot het kasteel bij Oijen, de geul bij Appeltern – Maasbommel en meander De Waarden. De betrokkenen krijgen van ons een uitnodiging. De gemeente Oss maakt als partner van het project Meanderende Maas een verkeersplan. Dit naar aanleiding van de vele reacties uit de omgeving over het verkeer.

Voorlopig ontwerp

Na de zomervakantie starten we met het verder ontwerpen van de dijk, de rivierverruiming en de maatregelen om het gebied mooier en economisch sterker te maken. Er zal gerichte afstemming zijn met direct belanghebbenden zoals de bewoners aan de dijk of uiterwaarden, eigenaren van gronden, ondernemers, en belangenorganisaties. Tijdens dijktafels, ‘keukentafelgesprekken’ en werkplaatsen. Via inloop- en informatiebijeenkomsten krijgt iedereen de gelegenheid zich te laten informeren over de voortgang en daarop te reageren. Via de website, nieuwsbrief en social media houden wij u op de hoogte.