Nota Bodem en Waterbodemkwaliteitskaart

Nota Bodem en Waterbodemkwaliteitskaart

Op deze pagina vindt u stukken die ter inzage liggen die te maken hebben met de Nota Bodem en Waterbodemkwaliteitskaart. Om Meanderende Maas te realiseren wordt veel gegraven en wordt grond gebruikt. Het is daarom van belang dat de kwaliteit van de waterbodem in beeld is. Op basis van onderzoeken is dit in beeld gebracht en is specifiek beleid vastgelegd voor het project.

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit stelt de volgende documenten vast:

  1. Nota Bodembeheer. In de Nota Bodembeheer wordt voor Meanderende Maas het beleid vastgesteld voor de waterbodem binnen de beheergrenzen van Rijkswaterstaat.
  2. Technische rapportage Waterbodemkwaliteitskaart. Op de kaart(en) zijn de begrenzing van het bodembeheergebied en de kwaliteit van de bodem aangegeven.

Tip: soms duurt het even voordat een bestand goed gedownload kan worden, dus klik dan gewoon even opnieuw.