Onderzoeken en metingen in het projectgebied

De eerste werkzaamheden voor de uitvoering van de maatregelen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling starten in 2024. De komende weken worden er meerdere onderzoeken en metingen in het projectgebied gedaan. We hebben namelijk extra informatie nodig voordat we met de uitvoering starten. We leggen hieronder in het kort uit wat we de komende weken gaan meten en waarom.

Sonderingen en handboringen

Op ruim 400 locaties in het projectgebied doen we boringen in de grond. We doen dit op locaties waar er damwanden de grond in gaan. Zo krijgen we een beter beeld van de grondopbouw. Dit gebeurt onder andere via een sondering. Met sonderen kunnen we het het draagvermogen van de grond bepalen. Sonderen wordt gedaan met een staaf met kegelvormige punt, die we de grond in drukken. Op meerdere locaties worden de grondboringen ook gedaan met de hand of mechanisch.

Meten van percelen, dijk en sloten

Ook worden alle percelen vlak langs de dijk, de dijk zelf en sloten langs de dijk ingemeten. We meten o.a. de bestaande hoogte, breedte en lengte van de dijk, sloten en wegen. Ook meten we de aansluitingen van wegen, objecten en inritten naar woningen en percelen. Deze detailinformatie hebben we nodig om het uitvoeringsontwerp nog beter te maken. Zodat we bijvoorbeeld een aansluiting van de nieuwe dijk op een bestaande weg nauwkeurig kunnen bepalen en juist op  de uitvoeringstekeningen kunnen zetten. Deze metingen doen we op verschillende manieren, afhankelijk van de locatie. Het kan zijn dat we met een meetstok het veld in gaan of met een drone vanuit de lucht de meting opnemen. Op het water kunnen we ook met een peilbootje de meting doen. Mochten we hiervoor percelen van grondeigenaren moeten betreden, dan vragen wij uiteraard eerst toestemming.

Bestaande objecten

Als laatste onderzoek gaan we de komende weken ook alle bestaande objecten registreren op de dijk en in de directe omgeving van de dijk. Denk daarbij aan objecten zoals bordjes, wegbewijzering en bankjes. Niet alles is in één overzicht bijgehouden. Daarom registreren wij alle objecten voordat de uitvoering van de werkzaamheden start, dan hebben we de meest actuele informatie. Zo weten we exact waar het staat en wat de status is. Afhankelijk van het raakvlak van het object met het ontwerp of de werkzaamheden wordt er bepaald of het object kan blijven staan, of we het moeten vervangen, of dat het komt te vervallen.

Vragen

Heeft u vragen over de onderzoeken de komende weken? Stuur een e-mail naar info@meanderendemaas.nl.