Presentatie dijkontwerp Ravenstein

Tijdens de informatiebijeenkomst op dinsdag 14 februari hebben wij belanghebbenden én belangstellenden geïnformeerd over het dijkontwerp voor Ravenstein. Eerst was er een speciale bijeenkomst alleen voor dijkbewoners, ook wel een dijktafel genoemd. Later op de avond was er een bijeenkomst voor alle belangstellenden.

Er is afgelopen tijd uitgebreid studie gedaan naar de mogelijkheden van dijkversterking in combinatie met het versterken van het karakter van Ravenstein als vestingstad binnen de Zuiderwaterlinie. De bereikbaarheid van De Heus, de inpassing van het terras van restaurant Brass aan de Maas en de bereikbaarheid van de watersportvereniging is ook intensief onderzocht. Uit al deze gesprekken en analyses is een dijkontwerp gekomen.

Presentatie en informatiemarkt

De bijeenkomsten begonnen met een presentatie over het ontwerp, de totstandkoming ervan en de planning en het proces verder tot aan uitvoering. Download de sheets van de presentatie. Na afloop van de presentatie konden de aanwezigen vragen stellen aan leden van het projectteam en was er een informatiemarkt. Tijdens de informatiemarkt kon men de dijkontwerpen van dichtbij goed bekijken op kaart en het ontwerp beleven via een 3D-model. Al wandelend over de dijk kon je precies zien hoe het ontwerp er in het echt uit komt te zien.

Het waren geslaagde bijeenkomsten met veel positieve reacties op het ontwerp en nog een paar goede aandachtspunten voor de verdere detaillering.