Terugblik informatiebijeenkomsten juni 2022

Tijdens informatiebijeenkomsten op maandag 20 en woensdag 22 juni hebben wij bijna 120 belanghebbenden én belangstellenden kunnen informeren over de maatregelen uit het definitief ontwerp Meanderende Maas voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Het ontwerp is bijna af. Het tussenresultaat is gepresenteerd. De bijeenkomsten begonnen met een presentatie. Erna was er tijdens de informatiemarkt gelegenheid om vragen te stellen aan de projectmedewerkers en in Oss ook aan de aanwezige bestuurders van de betrokken organisaties.

Waar ging de presentatie over?

Op maandag 20 juni in Oss benadrukten alle aanwezige bestuurders van Meanderende Maas het belang van het project voor de veiligheid van de bewoners en bedrijven tot aan Oss en Den Bosch. De benodigde dijkversterking grijpen de tien betrokken organisaties aan om het gebied, uitgaande van de bestaande kwaliteiten, nog mooier en economisch sterker te maken. Dolf Warris, wethouder gemeente Oss: ‘Met het teruggeven van ruimte aan de rivier maken we zichtbaar hoe het landschap hier vroeger was. Gemeente Oss wil de mooie geschiedenis laten zien en een nieuwe dimensie aan de cultuurhistorie toevoegen.’ Peter van ’t Hoog, gedeputeerde Gelderland: ‘Er is een enorme betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij project Meanderende Maas. Dat vind ik de kracht van het project.’ Tim Smit en Hans van Engen van projectteam Meanderende Maas verzorgden de toelichtingen op de totstandkoming en de inhoud van het ontwerp.

Kijk de presentatie terug

Heb je de informatiebijeenkomsten gemist, maar wil je nog wel graag de presentatie bekijken? Dat kan! Klik hier voor  het bekijken van de presentatie.

Benieuwd naar het ontwerp?

In de nieuwe interactieve kaart ziet u het tussenresultaat van het definitief ontwerp, inclusief een aantal nieuwe impressies van de toekomstige situatie. In het najaar als het ontwerp is afgerond, gaan we de toelichtingen en beelden aanvullen.

Vervolg

Op dit moment zijn we in de slotfase van de Planuitwerking en zijn we bezig met de afronding van het definitief ontwerp. Er volgen nog uitwerkingen van een aantal maatwerklocaties en reacties van instanties die de plannen moeten goedkeuren (bevoegde gezag) die we zo nodig gaan verwerken. Waar nodig informeren wij bewoners of bedrijven als er voor hun relevante zaken nog wijzigen in het ontwerp.

Eind dit jaar start naar verwachting de tervisielegging waarbij er ook gelegenheid is om een zienswijze in te dienen. Dit zal breed bekend gemaakt worden, inclusief informatiebijeenkomsten.

De start van de werkzaamheden is medio 2023 voorzien, de dijk moet eind 2025 klaar zijn en de overige maatregelen eind 2028.