Terugblik inloopbijeenkomst

Maandag 17 juni vond in Acropolis een inloopbijeenkomst plaats over het project Meanderende Maas. Met 130 bezoekers kunnen we stellen dat de inloopbijeenkomst drukbezocht is.

Er zijn veel gesprekken gevoerd met dijkbewoners, maar ook met belangstellenden uit de hele regio. We hebben veel nieuwe mensen ontmoet en het heeft de projectorganisatie opnieuw waardevolle en aanvullende informatie uit het gebied opgeleverd, bijvoorbeeld over verkeersituaties. Sommige aanwezigen hadden al meer concrete informatie verwacht over de toekomstige situatie.

De inloopbijeenkomst stond in het teken van laten zien hoe wij het project aanpakken en wat de stand van zaken is met de uitwerking en beoordeling van beide kansrijke alternatieven. Verder een samenvatting van de reacties uit de omgeving op de kansrijke alternatieven, verzameld tijdens dijktafels, werkplaatsen en gesprekken met stakeholders. De samenvatting van de reacties van dijkbewoners tijdens de dijktafels lag op tafel.

De kansrijke alternatieven bestaan uit maatregelen aan dijk, uiterwaarden en rivier. De maatregelen verschillen per alternatief, zodat we de plussen en minnen goed in beeld hebben. Het voorkeursalternatief bevat de beste maatregelen uit de beide alternatieven. Naar verwachting stelt de stuurgroep Meanderende Maas het voorkeursalternatief eind dit jaar vast.