Terugblik inloopbijeenkomsten vastgestelde besluiten en vergunningen op 4 en 6 juni

Op 4 en 6 juni hebben we twee inloopbijeenkomsten georganiseerd in Acropolis in Megen. Deze avonden stonden in het teken van de vastgestelde besluiten en vergunningen die nodig zijn om het project Meanderende Maas te realiseren. We kijken terug op twee goede avonden met veel geïnteresseerde bewoners en andere belangstellenden!

Vastgestelde besluiten en vergunningen

Om de plannen voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van het project Meanderende Maas uit te voeren, zijn diverse besluiten van overheidsinstanties nodig. Vorig jaar lagen de ontwerpbesluiten ter inzage. Tijdens deze periode kon iedereen reageren door een zienswijze in te dienen. De ontvangen zienswijzen zijn beantwoord en hebben geleid tot gedeeltelijke wijzigingen in de plannen. Nu zijn de besluiten vastgesteld en liggen ter inzage van donderdag 23 mei tot en met donderdag 4 juli 2024. Lees hier meer over in dit artikel.

Mooie opkomst

In totaal zijn er zo’n 120 bezoekers geweest, afkomstig uit het hele projectgebied. De meeste bezoekers waren met name geïnteresseerd in de planning van de uitvoering en vooral wanneer er voor hun deur wordt gewerkt. De aannemer Boskalis kon daar in algemene zin al op antwoorden. Later dit jaar volgt meer gedetailleerde informatie.
Naast algemene vragen over het project, zijn er natuurlijk ook vragen gesteld over de persoonlijke situatie van dijkbewoners en is er soms om meer toelichting gevraagd na het indienen van een zienswijze. Deze vragen zijn grotendeels beantwoord tijdens de bijeenkomst zelf, maar sommige antwoorden worden nu nog uitgezocht door de projectcollega’s.