Terugblik werkplaats en vervolg

Op 4 februari was in Acropolis in Megen de 12e werkplaats met opnieuw een grote opkomst van de leden. In de fase van de Verkenning was het de laatste werkplaats. De deelnemers kregen via een presentatie informatie over de inhoud van de structuurvisie en over de volgende fase, de planuitwerking. Ook in de nieuwe fase blijft de inbreng vanuit de leden van de werkplaats van belang. Daarom werd er met elkaar gesproken over het vervolgproces en ieders deelname daarin. Projectmanager Ton Swanenberg: ‘Er is een enorme betrokkenheid vanuit de omgeving bij dit plan. In de planuitwerking gaan wij ons uiterste best doen om het mooie plan te behouden en verder te brengen.’

Bewaking kwaliteit

De deelnemers zien als de rol van de werkplaatsen het bewaken van de kwaliteit en het vasthouden aan het plan. In de fase van de planuitwerking gaat er in deelgebieden gewerkt worden. Bij de uitwerking daarvan gaan we de direct belanghebbenden meer betrekken. De werkplaatsdeelnemers willen zich verdelen over de concrete deelgebieden, aangevuld met nieuwe mensen. Zij kijken graag mee vanuit het perspectief van het totale plan.

Werkwijze

De huidige werkwijze, zoals respect in de omgang, open, transparantie en interactieve werkvormen moet blijven bestaan. Evenals de huidige communicatie en terugkoppeling.

Draagvlak

Het werken met de werkplaatsen heeft gezorgd voor meer draagvlak. Een aanbeveling is om te zorgen dat de vertegenwoordigers van de landbouw en de jonge generatie (weer) betrokken worden en blijven. Verplaatsing van de werkplaatsen van de middag naar de avond wordt als positief ervaren.

Lees verder in het uitgebreide verslag.